20/10/2020 09:40

Làm sao xây dựng web & app như Airbnb và chi phí bao nhiêu?

#<ActiveStorage::Attached::One:0x000055aa4f7aab80>

Ngày nay, Airbnb là một đế chế kỳ lân có trị giá 38 tỷ USD, hoạt động tại hơn 220 quốc gia. Thuở sơ khai, vào tháng 10 năm 2007, Airbnb chỉ là một trang web đơn giản, thiết kế kém; nhưng bản MVP cũng đủ để giúp họ kiếm được những đồng tiền đầu tiên, và bắt đầu tiếp cận các nhà đầu tư.

By TechApollo