Quy trình gia công phần mềm của Tech Apollo

Quy trình

Chúng tôi xây dựng một quy trình chặt chẽ nhằm đảm bảo dự án được bàn giao đúng thời hạn và ngân sách. Chúng tôi tin rằng việc giữ thông tin liên lạc thường xuyên là chìa khóa thành công của toàn bộ quy trình, vì thế hàng tuần đều cung cấp bản cập nhật mới nhất cho khách hàng.