project-page__panel

Dự án

Chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phức tạp cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp quốc tế ở Nhật, Úc, Mỹ, Thụy Sĩ, Việt Nam, v.v...

project-image-1project-image-2

TripHunter

Nền tảng lên lịch trình du lịch

project-image-1project-image-2

VatNow

Ứng dụng tự động hóa xuất hóa đơn VAT

project-image-1project-image-2

RongViet

Ứng dụng kết nối và cung cấp Giáo viên

project-image-1project-image-2

HocHay

Luyện thi tiếng Anh

project-image-1project-image-2

Dialog Punch List Management

Quản lý dự án